СЪЮЗ НА ПИСАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

Автор и разработка на проекта Михаил Вашкевич.

ПИСАТЕЛ Е ТОЗИ, КОЙТО СЪМ СЕБЕ СИ ОПРЕДЕЛЯ ЗА ТАКЪВ ! ПОКАНА.Съюз на писателите в България (от всички етноси) www.worlduni.narod.ru ,vashkevich@mail.bg ,
Най-учтиво ви каним на редовни сбирки всеки вторник от 15 часа, и всяка събота от 18 часа на адрес:гр.София,ул.”Шипка”№6(кафенето). За повече информация:тел.Михаил Вашкевич;02/8705542, GSM 0889-200141, 02/4894545,Борис Ташков: 02/8896618,9541476:Йоло Денев;
До
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СДРУЖЕНИЕ
``СЪЮЗ НА ПИСАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ``;www.worlduni.narod.ru

Моля, да бъда приет за ЧЛЕН на Сдружение
“Съюз на писателите в България”

...........................................................................................................................................
ЕГН...........................................тел..................................................................................
Дом. адрес:......................................................................................................................
Служ. Адрес:..................................................................................................................

Дата:................................... Подпис:
Координатори:Йоло Денев,тел. 02/8896618, 0889-200141,Михаил Вашкевич.
`````````````````````````````````````````````````````````````````
ИСТОРИЯ НА СДРУЖЕНИЕ НА “СЪЮЗ НА ПИСАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ”/ОТ ВСИЧКИ ЕТНОСИ/.
ТЕЛ.02/4894545,9541476,8705542;GSM 0889/200141,0895/640678,0889/574223.

18 февруари 2001 г. - Учредява се Сдружение на “Съюз на писателите в България”/от всички етноси/. Председател Слави Македонски; зам.- председател Михаил Вашкевич; секретар Иван Теофилов.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

********************************************
ATTENTION! www.worlduni.narod.ru A writer-dissenter from Belarousse, Michael Vashkevich a refugee in Bulgaria, is looking for a publishing company to publish his books``Murderers``,``Dictators``,``Killers``, etc. Help 10 000$. Editor Maria Kolarova, our address is; www.fdb-b1.narod.ru , vashkevich@mail.bg ; tel. (+3592) 8705542, GSM 0889-200141.
........................................................................
УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
Днес,10.11.2007 г.,в гр.София,на ул.”Шипка”№6,ние долуподписаните,проведохме учредително събрание за създаване на сдружение с идеална цел “Съюз на писателите в България” с цел дейност обществено-творческа организация,обединяваща творци на художествена и научна литература.
Всички учредители приемат Устава на сдружението и ще работят за изпълнението на неговите цели.
Списък на Управителен Съвет.
1.Мариус Георгиев Марков; ЕГН:
2.Питър Мпунду Чикой; ЕГН: ,международен отдел, PR.
3.Елена Димитрова Попова; ЕГН:
4.Петър Кирилов Димитров; ЕГН: ,замесник председател.
5.Константин Александров Златев; ЕГН: ,замесник председател.
6.Михаил Йосифович Вашкевич; ЕГН: 4409207182,организационен секретар.
7.Ясен Стоянов Кавадарков; ЕГН: ,председател на УС СПБ.
8.Биляна Кавада-Кавадаркова; ЕГН:
9.д-р Георги Кирилов Икономов; ЕГН:
10.Мария Славова Македонска; ЕГН:
гр.София,10.11.2007г.

Съюз на писателите в България работи по силата на международни закони и конвенции.
------------ДОБРЕ ДОШЛИ-------------

 
Мои ресурсы
ЕКИП.
ПРОЕКТ-БЪЛГАРИЯ.
КЛУБ.
ФОРУМ.
Из устава.
Беларус.
 
Если вы согласны и разделяете цели и задачи СПБ,просим вас выразить сваю финансовую поддержку на указанный внизу банковый счет,при соблюдении болгарского законадательства.При желании спонсора и дарителя,СПБ сохраняет за собой право на анонимность дарителя.
Дарителска сметка;ОББ,клон"Фр.Нансен",банков код 20078205;сметка в лева и валута 1026366518;Дан.номер:2221162717,Булстат:130550905.Заповядайте!
 
Напишите мне
Hosted by uCoz